Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Reposted fromPoranny Poranny viasleeplessy sleeplessy

November 05 2018

Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vialexxie lexxie

November 04 2018

Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

November 03 2018

2723 ae5a 390
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viabluejane bluejane

November 02 2018

Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

October 31 2018

1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

October 29 2018

Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaintihar intihar
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaK8 K8
Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompasazerka pasazerka viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 23 2018

0167 5590 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaangusiasty angusiasty

October 21 2018

2367 224c 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialexxie lexxie

October 20 2018

5929 cb19 390
Reposted fromtfu tfu viameem meem

October 16 2018

5291 ffd7 390
Reposted fromrol rol viavalardohaeris valardohaeris

October 13 2018

8638 005a
Reposted frombenus benus viarybasferyczna rybasferyczna

October 11 2018

9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viawd40stopssqueaks wd40stopssqueaks

October 10 2018

4650 9010 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl