Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

8638 005a
Reposted frombenus benus viarybasferyczna rybasferyczna

October 11 2018

9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viawd40stopssqueaks wd40stopssqueaks

October 10 2018

4650 9010 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasleeplessy sleeplessy
2392 c325 390
Reposted fromtfu tfu viasober sober
1415 428d 390
Reposted fromLotte Lotte viajointskurwysyn jointskurwysyn
2073 18f2 390
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 07 2018

I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vialexxie lexxie
2679 beca 390
Reposted fromyveee yveee viamy-life my-life
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki

September 26 2018

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

September 25 2018

Razem ze mną idź krok w krok.
— "Weź nie pytaj" Paweł Domagała
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Watch your thoughts for they become words.
Watch your words for they become actions.
Watch your actions for they become habits.
Watch your habits for they become character.
Watch your character for it becomes your destiny.
— Lao Tzu
Reposted bycytatysalatov2pxBetterDaysselsey
8759 940d 390
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
2857 2979 390
Reposted fromrawriot rawriot viapoprostussylwia poprostussylwia

September 20 2018

9432 5a61 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl