Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

7410 952f 390
Reposted fromtfu tfu viaxempx xempx
2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka vialexxie lexxie
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialexxie lexxie

Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.

— Melania Mazzucco
Reposted fromavooid avooid

April 13 2018

2275 d9e7 390
9657 367e 390
Zygmunt Miłoszewski - "Jak zawsze"
Reposted frommartrol martrol viaavooid avooid
8092 e203 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

April 09 2018

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasleeplessy sleeplessy

April 02 2018

Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialesnystworek lesnystworek
0769 8159 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viameem meem

April 01 2018

arrogantsuggestion:

Absence and lack of communication makes the heart idealize a person. This subconsciously twists your perception of them into thinking that they are something greater than they really are. They ain’t shit. They don’t care. And neither should you.

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
7362 0e59 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9078 9061 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2576 2f70 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl