Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
9831 adfc 390
Człowiek rodzi się po to, żeby przeżyć życie, a jeśli los się do niego uśmiechnie - żeby zrobić coś dobrego. Ale żeby zrobić coś dobrego, musi kochać i być kochany.
— "Miłość" Karpowicz
Reposted bycytatySkydelanschulz23egzystencjaladymartinipodkreslajmnielaparisiennewiecznazmarzlinaesperantoowalkthemoon
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaaviee aviee
9871 1f2a 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
2121 bd38 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viainsanedreamer insanedreamer
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viainsanedreamer insanedreamer
8232 88e0 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
8441 fa81 390
Reposted fromyannim yannim viainsanedreamer insanedreamer
3447 7248 390
Reposted frompheebs pheebs viaholymoly holymoly
8307 3204 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaholymoly holymoly
9327 d518 390
1459 18ee 390
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
9822 e144 390
Reposted fromsunlight sunlight viaholymoly holymoly
6757 783e 390
Reposted fromseaweed seaweed viaholymoly holymoly
0115 bba0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl