Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

9498 8ac2 390
Reposted fromJustVicky JustVicky viaterazjestlato terazjestlato
Because when all you have is a memory of a thing, (...) all you can think about is how the thing is gone.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted bycytatyoneeyedjedriqbumpy

July 14 2019

5902 5dc1 390
Reposted fromfrique frique viaholymoly holymoly

July 12 2019

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadreamadream dreamadream
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadirtyliar dirtyliar
7701 e72b 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacelmaifrumos celmaifrumos

July 11 2019

5927 95b8 390
Reposted fromtfu tfu viaHerrWolf HerrWolf
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viaasphalar asphalar
Pierwszy pocałunek był obietnicą przyszłości.
— A no był.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viajustmine justmine
4477 a6fb 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaserenite serenite
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viaterazjestlato terazjestlato
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
5097 3079 390
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
3296 2cb9 390
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

July 10 2019

1551 8c18 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viadirtyliar dirtyliar
5511 5709 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3060 e5b4 390
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl