Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

6123 c8a8 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaviee aviee
8411 cc7a 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabluejane bluejane
0495 8d6d 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viairmelin irmelin
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasleeplessy sleeplessy

July 30 2018

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaou ou
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaThe1995 The1995
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie

July 29 2018

8065 1831 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie

July 27 2018

0297 0f76 390

serious:

who were you?

5648 734f 390

July 12 2018

8662 aad8 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialefu lefu
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu

July 09 2018

4503 8fde 390
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viatobecontinued tobecontinued

July 05 2018

3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viadygoty dygoty

July 03 2018

2780 0e90 390

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Każdy mężczyzna, po jakimś czasie chciał mamę ograniczyć. Może dlatego najlepiej czuła się wśród przyjaciół gejów. Nawet jak był to zupełnie nowy znajomy, zachowywała się, jakby znali się ze dwadzieścia lat. Czuła się bezpieczna. Wiedziała, że nic jej nie grozi, więc mogła z nimi żartować, śmiać się, nawet spoufalić.
— "Z nienawiści do kobiet" Justyna Kopińska
Reposted bycytatyzupamarzendessinemoilapaixnergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl