Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

Wiem, że już nigdy nie będziemy razem, więc dlaczego wciąż rodzą się słowa w mojej głowie, które wzywają cię do powrotu? Dlaczego stale wiążę swoje plany życiowe z tobą?
— Peter Alexander McWilliams
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaazazel azazel
1252 15b2 390
Reposted fromtwice twice vialottibluebell lottibluebell
4834 9cfd 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialottibluebell lottibluebell
I chyba znów mi się tylko zdawało

September 12 2019

Derek: Okay…what do we want to promise each other?
Meredith: That you’ll love me, even when you hate me.
Derek: To love each other…even when we hate each other. [writes it down on the post-its] No running. Ever. Nobody walks out. [Meredith joins him on the benches] No matter what happens.
Meredith: No running.
Derek: What else?
Meredith: That we’ll take care of each other even when we’re old and smelly and senile. And…if i get Alzheimer’s and i forget you…
Derek: I will you remind you who i am, every day. [They smile at each other] To take care when old, senile, smelly. This…is..forever. [Derek finishes writing on the post-it, then gives it and the pen to Meredith] Sign.
Meredith: This is our wedding? A post-it?
Derek: Mhmm. Well, if you sign it. [Meredith signs it happily and then hands it back to Derek]
Meredith: Now what?
Derek: Now, I kiss the bride. [He kisses her tenderly. Meredith’s smiling as they kiss. Then Derek slowly pulls back]
Meredith: Married.
Derek: Married.
— Season 5, episode 24 (via kwailabear)
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianiskowo niskowo

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

September 10 2019

6495 9318 390
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt viahormeza hormeza
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty

September 08 2019

Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitjen itjen
Reposted fromlaters laters viaDagarhen Dagarhen
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOkruszek Okruszek

September 07 2019

3470 63a5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaczi nowaczi
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaczarnemajtki czarnemajtki

September 05 2019

5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
2135 f1aa 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl