Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viatobecontinued tobecontinued
9994 bf3d 390
Reposted fromsocurly socurly viahormeza hormeza
Albo ten uczuć jak się ma taki problem, o którym nie ma z kim pomówić. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty

November 15 2017

3032 b8af 390
Reposted fromsavatage savatage viaitmakesmecalm itmakesmecalm

lesbianrey:

me when i complete an everyday task that my depression usually prevents me from doing

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
7582 c83a 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted frommefir mefir
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
0786 ee25 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk via100suns 100suns

November 13 2017

Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.

November 12 2017

6388 f5f8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarachelbones rachelbones
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaKrowiPlacek KrowiPlacek
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viaVillentretenmerth Villentretenmerth
8134 74a4 390
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viameretrix meretrix
6724 88ab 390

areasonablydressedwoman:

cupcakelogic:

a msg to u from the dog that finally learned how to give me the dang ball

😍

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

November 08 2017

1806 e053 390
Reposted fromkeik keik viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl