Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

July 05 2017

7157 26b5 390
Reposted fromtfu tfu viameem meem

July 04 2017

6548 20fc 390
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove vialexxie lexxie

June 30 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
chcę takie neony na Okrąglaku! *.*
Poznań, ulica Fredry, lata sześćdziesiąte.

June 29 2017

9783 83ea

flavoracle:

thenatsdorf:

Chunk of ice rounded off by river current. [full video]

Step here to trigger the boss battle with the River Serpent God.

Reposted frommaria-amino maria-amino viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5456 fd7b 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

June 28 2017

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viareniferowa reniferowa
1622 4487 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 26 2017

2618 8280 390
Reposted fromlungscages lungscages viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8038 e127 390
Reposted fromblackorchid blackorchid viapatrzpodnogi patrzpodnogi
6698 4fd1 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasleeplessy sleeplessy
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viabluejane bluejane
3175 8f40 390
Reposted fromoblivious oblivious vialexxie lexxie
6567 c53a 390
Reposted fromjustadream justadream vialexxie lexxie
4319 20ea 390
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame vialexxie lexxie
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl