Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viabeliveinme beliveinme
3361 2317 390
7641 d6c9 390
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft

saltandpuff:

image

BACK FOOT OPEN

RUB RUB 7 DAYS

Reposted fromtron tron vialuke1 luke1

July 26 2017

7930 af97 390

mrhenry13:

Lego letter from the 1970’s. Tremendous 

Reposted fromdiner diner viadembus dembus
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaiammistake iammistake

July 24 2017

1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaeverythingsucks everythingsucks
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaeverythingsucks everythingsucks
9881 8a54 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viablackberr blackberr

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viamayamar mayamar
1535 f26e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamay29th may29th
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
6119 8b02 390
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaagp agp
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaschokoladehimmel schokoladehimmel
A co z tobą, co ze mną? Co z nami? Nie lubię melodramatycznych wyznań, ale zaangażowałam się uczuciowo.
— Charles Bukowski “Kobiety”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoblivions oblivions
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
9465 cdd6 390
Reposted fromgreensky greensky viabladzik bladzik
8800 9688
Reposted fromjareth jareth

July 23 2017

1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl