Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej

May 05 2018

Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabluejane bluejane

April 26 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
3619 e3c2 390
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
2476 e713 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
7702 06db 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viahydrosphere hydrosphere
3250 c956 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

April 24 2018

2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaavooid avooid
W twoim wieku nie wolno wszystkiego zwalać na dzieciństwo.
— K. Nosowska
Reposted fromrawwwr rawwwr
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
4292 4295 390
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasleeplessy sleeplessy
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viamy-life my-life
8587 c60a 390
Reposted fromicanread icanread viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromantichris antichris viarawwwr rawwwr
3267 9fa8 390
Reposted fromqb qb viarawwwr rawwwr
0314 3b1d 390
Reposted fromseaweed seaweed viatrue-love true-love
0304 0ef9 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl