Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2020

strasznie mi smutno za Tobą.
— 28.03
0992 9671 390
Reposted fromDoopamina Doopamina vialadymartini ladymartini
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadygoty dygoty
7151 d459 390
oliwki czarne
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacotarsky cotarsky
To, o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— "Niedopowieści" Patrick the Pan
Reposted bycytatylottibluebelllittlewhiteliestobecontinuedmodalnabluejanemerryxoxo

April 03 2020

5908 7205 390
Reposted fromjottos jottos vianiskowo niskowo

April 02 2020

Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu

April 01 2020

3762 cd27 390
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
3161 5382 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vialaparisienne laparisienne

March 31 2020

9985 1c94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

kluski

Bardzo lubię robić rzeczy, mogę nosić góry innym. Sobie ledwo wiążę sznurówki.
2600 c918 390
Karpowicz "Ości" 6
7380 5b89 390
Reposted frompiehus piehus vialottibluebell lottibluebell

March 30 2020

6849 0719 390
Reposted fromhearted hearted viatobecontinued tobecontinued
4912 66bb 390
Reposted fromolaosa olaosa viabluejane bluejane
On był życzeniem każdego grosza, który rzucałam do studni życzeń, był moim życzeniem każdej upadłej rzęsy, każdej spadającej gwiazdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafrytkatosia frytkatosia
Reposted fromtheoffice theoffice
3053 11f8 390
Reposted fromtheoffice theoffice
8531 c3f1 390
Reposted fromtheoffice theoffice
0094 c13d 390
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaly-pandzik maly-pandzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl