Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
3189 d43c 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaohfucktycznie ohfucktycznie
9629 5168 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 17 2020

0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway
3193 da88 390
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viasober sober
8559 0866 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatrue-love true-love

January 15 2020

3716 f52c 390
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo

January 14 2020

8578 cf2a 390
Reposted frompiehus piehus viadontforgot dontforgot
6753 862a 390
Reposted frompesy pesy viaaleander aleander

January 13 2020

0904 f61e 390
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

January 12 2020

8340 6075 390

anamorphosis-and-isolate:

― The Falling (2014)
“Sometimes, I wonder who you see when you look at me.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
8131 a79c 390

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiskowo niskowo
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaimpulsivee impulsivee
6585 6867 390
Reposted fromcouples couples vialaparisienne laparisienne
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
9943 d78e 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl