Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

Polityka to rzeczy, na które nie mamy już żadnego wpływu. Nie pomoże nitkowanie, pasta z fluorem. Nie pomoże rezygnacja z czerwonego mięsa i słodyczy. Nie pomogą ćwiczenia. Marszobiegi. Basen. Badania kontrolne. 

Nie jesteśmy niczemu winni. Polityka - nasz odpowiednik angielskiej pogody.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted bycytatynokturnalgregorczykmohfucktyczniecorazonperfectsense

February 16 2020

Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

February 14 2020

2561 90be 390
Anna Ciarkowska

February 11 2020

Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skoncentrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted bycytatyperfectsensepenginwiksmadeinchinalittlewhiteliesHeinous84EldharjarrnyesuuremaddaleineesomethingfromheartohmydeerniskowoliliowaduszafoodforsoulzuszusaksamittCannonball

February 09 2020

1005 dd3e 390
Reposted fromkejtowa kejtowa viaPoranny Poranny
9336 9a12 390
Reposted frombabyface babyface viacotarsky cotarsky
5721 c0c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife vianiskowo niskowo
2496 59c0 390
BUT I HAD TO.
Reposted from0 0 viatobecontinued tobecontinued
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted bycytatyniskowomothsdevourerfrytkatosiaday11shadowpchamtensyfclementiinespyotrusagatiszkapollywoodheavencanwaitohmydeerkeeplookinglittlewhiteliesczekoladowezatraceniehereyesdotkliwieliliowaduszamiimikingavonschabertcharlotte9912czerwcaupintheskynothingcansaveyoumendaciousanotherwaytodiejustmineresortTyMiJestesfoubigevilgrin00ponurykosiarz
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaincentive incentive
8233 bd77 390
Reposted from0 0 viadygoty dygoty
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
5562 7ab4 390
Reposted from0 0 viacotarsky cotarsky
5848 ce26 390
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial vianiskowo niskowo

February 05 2020

Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
3984 7aa0 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
4019 949d 390
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
4112 b3cd 390
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl